עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  אודותינו  

תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל

משימות:

כינוס ישיבות

 1. כינוס ישיבות דירקטוריון, לפחות שלוש פעמים בשנה.
 2. כינוס וועדות מטעם הדירקטוריון לשם התווית מדיניות החברה:
  • ועדת מכרזים.
  • ועדת כספים ומנגנון.
  • ועדת ביקורת.
 3. זימון פגישות עבודה מנכ"ל החברה עם מנכ"ל העירייה ומעקב ובקרה על ביצוע הסיכומים.
 4. כינוס פורום מנכ"ל, פגישות עבודה ודיונים בראשות המנכ"ל.
 5. כינוס וועדת התקשרויות בהתאם לנוהל משרד הפנים.
 6. כינוס קרן חניוני האוניברסיטה.

מעקב אחר מטלות ויישום החלטות

 1. מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבות הדירקטוריון.
 2. מעקב אחר ביצוע החלטות הועדות מטעם הדירקטוריון:
  • ועדת מכרזים.
  • ועדת כספים ומנגנון.
  • ועדת ביקורת.
 3. מעקב אחר מימוש החלטות מנכ"ל החברה.

ריכוז חוזים והתקשרויות

 1. ריכוז חומר להכנת חוזים על פי דרישות מנהלי החברה, מעקב ובקרה עד לשלב חתימת החוזה.
 2. ריכוז פעילויות וועדת התקשרויות הפועלת בהתאם לנוהל משרד הפנים בנושא התקשרות עם יועצים ומתכננים.
 3. מעקב אחר תקופת החוזים וההתקשרויות לרבות מימוש תקופת האופציה, במידה וקיימת.
 4. מעקב אחר ערבויות מכרז.
 5. מעקב ובקרה אחר הכנת מכרזים חדשים על פי צרכי אגפי החברה השונים והנחיית מנכ"ל.
 6. קביעת מועדים להליכי המכרז בהתאם לצרכי החברה.

הטמעת מערכת הפריוריטי

המשך הטמעת מערכת הפריוריטי בתחום החוזים, מכרזים, מעקב אחר יישום החלטות, מעקב משימות, ניהול משרד ודוחות מיוחדים שנדרשים על ידי המנכ"ל.

תחזוקת מערכת האיכות

 1. חידוש הסמכה ISO 9001:2015 מטעם מכון התקנים וביצוע מבדקי איכות פנימיים בסיוע מאמתי איכות פנימיים.
 2. עדכון ומעקב שוטף אחר הנהלים.

יעוץ משפטי

 1. הכנת משימות, חוזים, תכתובות משפטיות ומכרזים.
 2. הכנת חוו"ד משפטיות על פי הצורך וניסוח מסמכים משפטיים לחברה.
 3. ניהול הליכים משפטיים וטיפול ומעקב בנושאים משפטיים שונים של החברה, לרבות מול עו"ד חיצוניים, כולל תביעות וחוות דעת משפטיות.
 4. ייעוץ משפטי שוטף לאגפי החברה ולקרן חניוני האוניברסיטה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה