אודותינו  

דירקטוריון החברה

מר אברהם מרדכי מנלה- יו"ר
עו"ד אילנית שרבט גולדשטיין
רו"ח רחל נוסבכר
מר אשר בן שושן
מר אבי פרץ
עו"ד תמר שחורי
גב` יפה בן אליהו
מר ג`ורג מנצור
מר שמואל גפן
גב` כרמלה עוזרי
מר ארנון גלעדי
גב` מיטל להבי
מר אהרון מדואל
מר משה בורכוב
מר דוד רוז


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה