עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  אודותינו  

תוכנית עבודה אגף כספים

ניהול ותכנון המערך הכספי והתקציבי

 1. הכנת תכנית עבודה רב-שנתית ושנתית כולל הכנת תקציב שנתי לחברה ולגופים המנוהלים על ידה לרבות הכנת דוחות תקציב מול ביצוע ברמה רבעונית וברמה שנתית.
 2. הכנת הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים לאחוזות החוף, קרן חניוני האוניברסיטה, פרויקט הסלולר ופרויקט מתקני חוף.
 3. ניהול וקידום תקציבים – אישור תקציבים שוטפים, פרויקטים ותקציבים בלתי רגילים לרבות עדכונם השוטף מול מזמיני העבודות השונים: עיריית תל-אביב-יפו, המישלמה ליפו, קרן חניוני האוניברסיטה, תאגיד המים וכולה.
 4. ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט חניוני הגרירות הממוחשבים.
 5. ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט חניית רחוב בכחול לבן באמצעות טלפון סלולארי.
 6. ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט מתקני חוף בעבור 14 חופים.
 7. הכנה ודיווח של דוחות רווח והפסד חודשיים לחניונים המופעלים בעבור צדדים שלישיים.
 8. פיקוח ובקרה על מערכי גביית הכספים בחברה, מול עיריית תל-אביב-יפו, תאגיד המים, פנגו, סלופארק, חברות האשראי ושאר הלקוחות השונים של החברה.
 9. ביצוע דיווחים שוטפים לרשויות השונות: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, משרד הפנים, משרד האוצר וכולה.
 10. שיפור וייעול שיטות עבודה בהנהלת החשבונות ובחשבות, וכן מערך הדיווחים לצורכי ההנהלה.
 11. ניהול ומעקב אחר הכיסויים הביטוחים השונים והערבויות שבחברה.
 12. ביצוע תהליכי עבודה על-פי נוהלי ISO לרבות עדכון וכתיבת נהלים.

בקרה תקציבית

 1. מעקב, עדכון ובקרה תקציבית שוטפת, תוך עמידה ביעדי התקציב וההתחייבות של החברה.
 2. ביצוע מעקב ובקרה תקציבית שוטפת ברמת הפרויקט.
 3. העמקת בקרת תהליכים לתכנון וביצוע התקציב על ידי מערכות המידע בחברה.

גזברות וניהול כספים

 1. ניהול תזרים המזומנים – ניהול שוטף של תזרים המזומנים החודשי, השנתי והרב שנתי של החברה כמו גם לשאר הגופים המנוהלים על ידה.
 2. התייעלות בניהול חשבונות הבנק, הקטנת עלויות מימון ועמלות ומקסום הכנסות המימון.
 3. ניהול מערך המימון וההלוואות למימון הקמת פרויקט סמל, כולל ההלוואה מחברת כלל.
 4. ניהול ההלוואה להקמת חניון התרבות מבנק מרכנתיל (לשעבר דקסיה).
 5. ניהול השקעות – ניהול וקיום ועדת ההשקעות, לרבות דוחות רבעוניים בהתאם לנוהל משרד הפנים, ניהול שוטף של תיקי השקעות בניירות ערך, ביצוע מעקב אחר התשואות בהם במטרה למקסם את הרווחים על עודפי המזומנים.
 6. מקסום תהליכי הגבייה ושיפור הבקרה עליהם.
 7. סיום תהליך הטעמת מודול זיכויים ממוחשב שבאמצעותו כל תהליך זיכוי הלקוחות יתועד במערכת הפריוריטי משלב פניות הציבור.

שידרת הקריה/דרך בגין המתחדשת– פרויקט בהיקף של כ- 770 מיליון ₪

מגה פרויקט בהיקף של כ- 770 מיליון ₪, בתקציב משולב מאת העירייה ותאגיד המים, תחת האגף אחריות לביצוע בקרת תקציב, ניהול התזרים, הנה"ח, תשלומים לספקים, הגשת דרישות תשלום, מעקב גבייה וכולה.

פרויקט סמל בהיקף של כ-400 מיליון ₪

פרויקט בניין העירייה במתחם סמל הכולל 24 קומות משרדים, חניון תת קרקעי הכולל 400 מקומות חניה, 6 כיתות גני ילדים ושטח מיבורי פתוח.

 1. החברה מונתה כיזם של הפרויקט והיא זאת אשר מממנת את עלות הקמתו של הפרויקט על ידי לקיחת הלוואה וכן על ידי שימוש בהון עצמי שנצבר לה.
 2. החברה נטלה ההלוואה בסך של 260 מיליון ₪, החל מתאריך 01.01.2023 יחלו להתקבל תשלומי שכר הדירה לבניין במקביל לתחילת החזר תשלומי ההלוואה.
 3. החזר ההלוואה ימומן על ידי גביית שכר דירה מעיריית תל אביב, מהחברות העירוניות וכן מהפעלת החניון התת קרקעי.
 4. במסגרת ניהול ההלוואה, נדרשת החברה לביצוע דוח דירוג חיצוני אחת לשנה וכן דוח מפקח חיצוני.

מע"ר צפון – פרויקט בהיקף של כ-92 מיליון ₪

פרויקט הקמת דרך השירות המזרחית הכולל את עיריית תל-אביב וכן 8 יזמים שונים, הפרויקט דרש הקמה וניהול חשבון בנק ייעודי, התנהלות שוטפת מול היזמים, ניהול פיננסי ותקציבי לפרויקט, בקרת תקציב, ביצוע התחשבנות שוטפת, מעקב וניהול ערבויות, התנהלות מול הנאמן וכולה.

סקרים ובדיקות כלכליות

 1. הכנה, ליווי, בדיקה ועדכון תכניות עסקיות.
 2. ריכוז ובדיקת סקרי הביקושים לצורך ביצוע אומדן ההכנסות והרווחים התפעוליים בחניונים.

משאבי אנוש - תוכנית לפיתוח ההון האנושי

 1. הכנה, ליווי, בדיקה ועדכון תכניות עסקיות.
 2. ריכוז ובדיקת סקרי הביקושים לצורך ביצוע אומדן ההכנסות והרווחים התפעוליים בחניונים.

משאבי אנוש - תוכנית לפיתוח ההון האנושי

מטרות

 • מתן תחושה של השקעה ארגונית בעובד.
 • העמקת החיבורים בין אנשים המקצועיים והאישיים חוצה חברה.
 • הגברת המעורבות ותחושת השייכות הארגונית.

קליטה ופרישה

 • תהליכי קליטה וחניכה.
 • תהליכי פרישה.

רווחה

 • מתנות ימי הולדת תלוש דיגיטלי.
 • מתנות חג, לידת בן/ בת, חתונה.
 • טיול חברה שנתי עם לילה.
 • החלפת שעון נוכחות להחתמה דיגיטלית.

חיבוריות ושייכות

הקמת פורטל ארגוני

הדרכה ופיתוח

חידושים

 • הסדנאות למנהלים ועובדים יהיו בסימן נתינה לקהילה.
 • כלל עובדי החברה יקחו חלק ועד אחרון העובדים בחלוקה לשלוש קבוצות.
 • מיני סדנה לפיצוח אתגר בעבודת האגף עם תוצר.
 • סדנת "מצלמה משוטטת" לקבוצת עובדים – לפי כל הקודם זוכה.

ממשיכים לשמר

 • סדנת הנהלה בכירה.
 • מפגשי ממשקים פעמיים בשנה.
 • סקר שביעות רצון – דו שנתי.

פעילות מקדימה

 • שיחת סיכום שנה עם כל מנהל.ת עם משאבי אנוש ואיסוף צרכים.
 • קיום שולחנות עגולים פעמיים בשנה לדיון פתוח על סוגיות שמעסיקות עובדים.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה