אודותינו  

תוכנית עבודה אגף כספים

אגף כספים יעדים מרכזיים לשנת עבודה 2017-18

יעדים:

1. ניהול ותכנון המערך הכספי והתקציבי

הכנת תכנית עבודה רב שנתית ושנתית כולל הכנת תקציב שנתי לחברה ולגופים המנוהלים על ידה לרבות הכנת דוחות תקציב מול ביצוע ברמה רבעונית וברמה שנתית.
הכנת הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים לאחוזות החוף, מערך החניונים של עיריית תל-אביב, קרן חניוני האוניברסיטה, פרויקט הסלולר ופרויקט מתקני חוף.
ניהול וקידום תקציבים – אישור תקציבים שוטפים, פרויקטים ותב"רים לרבות עדכונם השוטף מול מזמיני העבודות השונים: עת"א, המשלמה ליפו, קרן חניוני האוניברסיטה, תאגיד המים וכו`.
ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט חניוני חנה וסע ומערך השאטלים, לרבות דיווחים חודשיים לחברת נת"ע.
ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט חניוני הגרירות הממוחשב.
פיקוח ובקרה על מערכי גביית הכספים בחברה, מול עת"א, תאגיד המים, חברת נת"ע, פנגו, סלופארק, חברות האשראי ושאר הלקוחות השונים של החברה.
שיפור וייעול שיטות עבודה בהנהלת החשבונות ובחשבות, וכן מערך הדיווחים לצורכי ההנהלה.
ניהול ומעקב אחר הכיסויים הביטוחים השונים והערבויות שבחברה.
ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט חניית רחוב בכחול לבן באמצעות טלפון סלולארי.
ניהול המערך הכספי והתקציבי של פרויקט מתקני חוף.
הכנה ודיווח של דוחות רווח והפסד חודשיים לחניונים המופעלים בעבור צדדים שלישיים.
ביצוע תהליכי עבודה עפ"י נוהלי ISO לרבות עדכון וכתיבת נהלים.
ביצוע דיווחים שוטפים לרשויות השונות: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי וכו`.

2. בקרה תקציבית

מעקב, עדכון ובקרה תקציבית שוטפת, תוך עמידה ביעדי התקציב וההתחייבות של החברה.
ביצוע מעקב ובקרה תקציבית שוטפת ברמת הפרויקט.
העמקת בקרת תהליכים לתכנון וביצוע התקציב ע"י מערכות המידע בחברה.

המשך › ‹ הסתר

3. גזברות וניהול כספים

ניהול תזרים המזומנים – ניהול שוטף של תזרים המזומנים החודשי, השנתי והרב שנתי של החברה כמו גם לשאר הגופים המנוהלים על ידה.
התייעלות בניהול חשבונות הבנק, הקטנת עלויות מימון ועמלות ומקסום הכנסות המימון.
ניהול ההלוואה להקמת חניון התרבות מבנק דקסיה.
ניהול השקעות – ניהול שוטף של תיקי השקעות בניירות ערך, ביצוע מעקב אחר התשואות בהם במטרה למקסם את הרווחים על עודפי המזומנים.
מקסום תהליכי הגבייה ושיפור הבקרה עליהם.

4. סקרים ובדיקות כלכליות
הכנה, ליווי, בדיקה ועדכון תכניות עסקיות.
ריכוז ובדיקת סקרי הביקושים לצורך ביצוע אומדן ההכנסות והרווחים התפעוליים בחניונים.
משאבי אנוש - טיפול בגיוס וקליטת עובדים חדשים לחברה וכן בעזיבת עובדים. קיום פעילויות שונות לעובדים וארגון ימי גיבוש. עריכת סקר שביעות רצון בקרב עובדי החברה. ביצוע סדנאות לעובדים ולמנהלים במטרה ליעל ולשפר תהליכים בארגון.

5. ניהול מערכות מידע

תכנון וארגון מערכות המידע – הטמעה ואפיון תהליכי עבודה, ביצוע פיתוחים במערכות השונות ובמערכת ה-ERP בפרט,(עפ"י דרישות וצרכי הארגון), ביצוע רכש, הדרכות וליווי משתמשים. הקמת מאגר שימור המידע הארגוני כולל כתיבת הוראות עבודה ועזרי הדרכה לצורך שימור הידע בארגון. שדרוג ושיפור מערכות הניהול המשרדיות.
רכש ויישום מערכות מחשב, בקרה, תקשורת, שרתים, מדפסות, מכונות צילום, שעונים, מתגים, מרכזיית טלפונים, ועוד.
תפעול ותחזוקת מערכות המחשב השונות בכלל הארגון, (מחשוב, אינטרנט, אבטחת מידע, בקרות כניסה, אתרי אינטרנט, סלולאר, תקשורת וכדו`).
ניטור מערכות המידע השונות, רכיבי תקשורת ושאר אמצעי המחשוב בארגון, ניהול, תמיכה ואחזקת מערכות אבטחת המידע הממוחשבות בארגון.
תמיכה, ליווי, יעוץ וניהול מערכות מחשוב בפרויקטים השונים, מחשוב חניונים, חדר בקרת חניונים, חנייה באמצעות הסלולארי, שילוט אלקטרוני, חניונים תת קרקעיים, הפעלה עצמית, פארק שרונה דרך תת-קרקעית בשרונה ועוד.
עמידה ביעדים וביצוע מלא של תוכנית העבודה תוך שמירה על הגמישות לפרויקטים נוספים בתחום המחשוב במהלך שנת העבודה.
ניצול יכולות המחשוב והטכנולוגיה לטובת ניהול החברה.
התייעלות וחסכון בתקציבי המחשוב של החברה.
שיפור וייעול השרות הניתן ע"י עובדי מערכות מידע לאגפים השונים בחברה ולגורמים חיצוניים רלוונטיים.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה