אודותינו  

תוכנית עבודה לשכת מנכ"ל

לשכת מנכ"ל יעדים מרכזיים לשנת עבודה 2017-18

1. כינוס ישיבות
כינוס ישיבות דירקטוריון, לפחות שלוש פעמים בשנה.
כינוס וועדות מטעם הדירקטוריון לשם התווית מדיניות החברה:
- ועדת מכרזים (פעם בחודש).
- ועדת כספים ומנגנון (לפחות ארבע פעמים בשנה).
- ועדת ביקורת (לפחות שלוש פעמים בשנה).
כינוס ישיבות הנהלת מערך החניונים.
זימון פגישות עבודה מנכ"ל החברה עם מנכ"ל העירייה ומעקב ובקרה על ביצוע הסיכומים.
כינוס פורום מנכ"ל, פגישות עבודה ודיונים בראשות המנכ"ל.
כינוס ועדות לבדיקת מציעים לצורך עדכון מאגר בעלי המקצוע המומחים של החברה.
כינוס וועדות למסירת עבודות.
כינוס קרן חניוני האוניברסיטה. 

2. מעקב אחר מטלות ויישום החלטות
מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבות הדירקטוריון.
מעקב אחר ביצוע החלטות הועדות מטעם הדירקטוריון:
- ועדת מכרזים
- ועדת כספים ומנגנון
- ועדת ביקורת
מעקב אחר ביצוע החלטות הנהלת מערך החניונים והנחיות מנכ"ל העירייה.
מעקב אחר מימוש החלטות מנכ"ל החברה.
עדכון בעלי המקצוע המומחים של החברה הכולל הוספה וגריעת נותני שירותים בהתאם להחלטת ועדת המציעים.
מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה למסירת עבודות. 

המשך › ‹ הסתר

3. ריכוז חוזים והתקשרויות
ריכוז חומר להכנת חוזים עפ"י דרישות מנהלי החברה, מעקב ובקרה עד לשלב חתימת החוזה.
מעקב אחר תקופת החוזים וההתקשרויות לרבות מימוש תקופת האופציה, במידה וקיימת.
מעקב אחר ערבויות מכרז.
מעקב ובקרה אחר בנק שעות וכספים של חוזי מסגרת.
הכנת מכרזים להפעלת חניונים, מעקב ובקרה אחר הכנת מכרזים חדשים עפ"י הנחיית מנכ"ל. 

4. הטמעת מערכת ERP
המשך הטמעת מערכת ה- ERP בתחום החוזים, מכרזים, מעקב אחר יישום החלטות, מעקב משימות, ניהול משרד ודוחות מיוחדים שנדרשים ע"י המנכ"ל.

5. תחזוקת מערכת האיכות
חידוש הסמכה ISO 9001:2008 מטעם מכון התקנים וביצוע מבדקי איכות פנימיים בסיוע מאמתי איכות פנימיים.
עדכון ומעקב שוטף אחר הנהלים. 

6. יעוץ משפטי
הכנת משימות חוזים ומכרזים.
הכנת חוו"ד משפטיות עפ"י הצורך וניסוח מסמכים משפטיים לחברה.
טיפול ומעקב בנושאים משפטיים שונים של החברה מול עו"ד חיצוניים, כולל תביעות וחוות דעת משפטיות.
ייעוץ משפטי שוטף לאגפי החברה ולהנהלת המערך.
ייצוג החברה בעתירות שונות הקשורות במכרזי החברה.

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה