מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרזים

15.06.2022 - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת אלטרון בע"מ
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אלטרון בע"מ, כספק יחיד לצורך תחזוקה ושירות לתריסי אש נגללים מתוצרת חברת McKEON, הואיל ולפי מיטב ידיעת החברה היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות, בהיותה היחידה בישראל המוסמכת מטעם יצרן תריסי האש למתן שירותי תחזוקה ושירות. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה