מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הזמנה להצטרף למאגר נותני השירות של אחוזות החוף בתחום ביקורת פנים

הזמנה להצטרף למאגר נותני השירות של אחוזות החוף בתחום ביקורת פנים


אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להקים מאגר נותני שירותים בתחום ביקורת פנים (להלן: "המאגר"), וזאת לצורך מתן שירותים לחברה בתחום, בהתאם לצרכי החברה כפי שיעלו מעת לעת.

מבקרי פנים העונים על התנאים הנדרשים על ידי החברה, ומעוניינים להצטרף למאגר, מוזמנים להגיש את בקשתם בדואר אלקטרוני, לכתובת maagar@ahuzot.co.il, וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה - 17.11.2019.

אישור הבקשה יהיה על פי שיקול דעתם של גורמי אחוזות החוף המוסמכים, וכפוף לעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה