מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

בקשה לקבלת מידע - בנושא הקמה והפעלה של עמדות הטענת רכבים חשמליים AC ו-DC

בקשה לקבלת מידע - בנושא הקמה והפעלה של עמדות הטענת רכבים חשמליים AC ו-DC

1. חברת אחוזות החוף בע"מ בוחנת הקמה והפעלה של עמדות אוניברסליות AC ו-DC להטענת רכבים חשמליים, ברחבי העיר תל אביב-יפו. לצורך כך, פונה החברה בבקשה זו לקבלת מידע בנושא.
2. הבקשה מיועדת לכל ספק הרואה עצמו בעל יכולת לתת מענה לבקשה, כולל הצגת עמדת ההטענה, ויכולת מוכחת לאספקה, התקנה והפעלה של עמדת ההטענה שכבר בוצעה על ידי הספק.
3. מטרת הבקשה הנה איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר. לא יחולו עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום התחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף לעניין מכרז או הליך כאמור.
4. את המידע הנדרש בבקשה יש להגיש עד ליום ג` ה- 12.3.2019 בשעה 15:00, במעטפה סגורה, אותה יש להפקיד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה – ברחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו, בקומה הרביעית.

***לתשומת ליבכם כי המועד האחרון להגשת המידע נדחה כאמור לעיל***


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה