מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

1 . אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להאריך את ההתקשרות עם חברת "שינדלר נחושתן מעליות בע"מ", למתן שירותי תחזוקה שוטפים למעליות מדגם 5400-MRL מתוצרת חברת שינדלר, וכן את ההתקשרות עם חברת "אלקטרה מעליות בע"מ", למתן שירותי תחזוקה שוטפים למעליות מדגם MRL-OTIS, הואיל ולפי מיטב ידיעת אחוזות החוף חברות אלה הן היחידות המסוגלות לבצע את נושא ההתקשרות.
2 . על פי חוות הדעת המקצועית שנמסרה על ידי יועץ המעליות של אחוזות החוף, דגמי המעליות הנ"ל הינם מיוחדים וכבר אינם מיוצרים, כך שחברות אחרות לא יוכלו לתת להן שירות בשל מחסור בידע טכני ובמלאי חלקי חילוף זמנים. לפיכך, הגורמים היחידים המסוגלים לתת שירות למעליות הנ"ל, הם חברת שינדלר נחושתן מעליות בע"מ, וחברת אלקטרה מעליות בע"מ, בהתאמה.
3 . אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל החברה, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il או באמצעות פקס שמספרו 03-7610333, וזאת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד פרסום מודעה זו, ולהודיע כי קיים ספק אחר כאמור.
4 . לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר רצונו ויכולתו לספק את השירותים לחברה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה