מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

הזמנה להצטרף למאגר נותני השירות של אחוזות החוף בתחום תכנון אינסטלציית מבנים

 הזמנה להצטרף למאגר נותני השירות של אחוזות החוף בתחום תכנון אינסטלציית מבנים

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להקים מאגר מתכננים בתחום אינסטלציית מבנים (להלן: "המאגר"), וזאת לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחום, בהתאם לצרכי החברה
כפי שיעלו מעת לעת.

מתכנני אינסטלציית מבנים העונים על התנאים הנדרשים על ידי החברה, ומעוניינים להצטרף למאגר, מוזמנים להגיש את בקשתם בדואר אלקטרוני, לכתובת maagar@ahuzot.co.il, וזאת לא יאוחר מיום 17.06.2018

אישור הבקשה יהיה על פי שיקול דעתם של גורמי אחוזות החוף המוסמכים, וכפוף לעמידה בתנאים ובקריטריונים שנקבעו.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה