מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 
 החלטות וועדת התקשרויות 

מכרז חניון הברזל

עיריית תל-אביב-יפו, (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון, להקמה ולהפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי, כהגדרתו בסעיף 2 לפרק א` למכרז, בשיטת Design, Build, Operate, Transfer) DBOT ) ולביצוע עבודות בשטחי עבודות הפיתוח, כהגדרתם בסעיף 2 לפרק א` למכרז.
ההתקשרות בחוזה ההקמה, על נספחיו, כפופה ומותנית באישור מועצת העירייה ברוב הקבוע בחוק. חוזה ההקמה מותנה באישור שר הפנים ובאישור שר האוצר, כמפורט בסעיף 3 לחוזה ההקמה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה