מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

מכרזים

03.07.2019 - מכרז פומבי 4/2019 לביצוע עבודות שיפוצים, שינויים, הרחבות והתאמות במבנים שונים בעיר תל אביב-יפו
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת קבלנים רשומים אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוצים, שינויים, הרחבות, והתאמות במבנים שונים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס הזמנות עבודה אותן תוציא החברה מעת לעת. קרא/י המשך...
28.05.2019 - מכרז פומבי מספר 1/2019 לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט שידרת הקרייה
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לגידול ואספקת עצים עבור פרויקט "שידרת הקרייה", והכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה