מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

מכרזים

29.07.2018 - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להאריך את ההתקשרות עם חברת "שינדלר נחושתן מעליות בע"מ", למתן שירותי תחזוקה שוטפים למעליות מדגם 5400-MRL מתוצרת חברת שינדלר, וכן את ההתקשרות עם חברת "אלקטרה מעליות בע"מ", למתן שירותי תחזוקה שוטפים למעליות מדגם MRL-OTIS, הואיל ולפי מיטב ידיעת אחוזות החוף חברות אלה הן היחידות המסוגלות לבצע את נושא ההתקשרות. קרא/י המשך...
15.07.2018 - מכרז מס` 6/18 להפעלת חניונים ציבוריים
אחוזות החוף בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות למכרז להפעלת החניונים: "בית הדר ב`", ו-"הרכבת". קרא/י המשך...
20.06.2018 - מכרז פומבי מס` 5/2018 לביצוע עבודות להקמה ואחזקה של חניונים עיליים
אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמה ואחזקה של חניונים עיליים, על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן. קרא/י המשך...
19.06.2018 - בקשה לקבלת מידע בנושא מתקני חנייה תת-קרקעיים לאופניים
חברת אחוזות החוף בע"מ (החברה) מבקשת בזאת מידע בנוגע למערכות אוטומטיות תת-קרקעיות לחניית אופניים, אשר יותקנו במקומות שייבחרו ע"י החברה במתכונת מוכן להפעלה (TURN-KEY). קרא/י המשך...
07.06.2018 - מכרז פומבי מס` 4/2017 להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום, תחנה לבריאות המשפחה וחניון תת קרקעי ברחוב בוגרשוב, תל אביב-יפו
עיריית תל אביב-יפו, באמצעות חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת בזאת לקבל הצעות מקבלנים בענף הבנייה, להקמת מבנה בן 4 קומות, הכולל כיתות גני ילדים, כיתות למעונות יום, ותחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב), בשטח כולל של כ-1,800 מ"ר, וכן מרתף בן 4 קומות בשטח כולל של 6,500 מ"ר המיועד לחניון תת קרקעי בן כ-223 מקומות חניה, ברחוב בוגרשוב 14-16, תל אביב-יפו, והכל על פי הנחיות הביצוע ותנאי ההתקשרות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו. קרא/י המשך...
ארכיון מכרזים ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה