חדשות ומבזקים  

דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי מספר 199/2012

24.10.2013

מכרז פומבי מספר 199/2012 לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים ברחוב בוגרשוב 16 - 14 בעיר תל-אביב יפו חלקה 58 בגוש 6907

עיריית תל-אביב יפו מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות מהתאריך 28.11.13 לתאריך 28.01.14 עד השעה 14:00.
כמו כן יש לשנות את מועד תוקף כתב הערבות למכרז ומועד תוקף כתב הערבות החדש יהיה עד לתאריך 27.01.2015 .
המועד החדש לשאלת שאלות הינו עד ליום 15.12.2013 עד השעה 15:00 .
כנס קבלנים יתקיים ביום ה- 08.12.2013 בשעה 10:00. השתתפות בכנס חובה.
עלות מסמכי המכרז הינם - 15,000 ש"ח (חמישה עשר אלף שקלים חדשים), כולל מע"מ כחוק, שישולמו באמצעות המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, ואשר תירשם לפקודת אחוזות החוף בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה.
לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות למשרדי אחוזות החוף בע"מ בטלפון 03-7610303, פקסימליה 03-7610333, בימים א` - ה` בין השעות 15:00 - 08:00, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת ahuzot@ahuzot.co.il .

בברכה,
רון חולדאי
ראש העירייה

  קישור לדף מכרז פומבי מספר 199/2012

 קישור לדף מכרזים באתר אחוזות החוף בע"מ

 

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה