עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  צור קשר  

בקשה להעתק קבלה על תשלום בחניון

חוק חופש המידע

בקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ניתן להפנות אל הממונה על חוק חופש המידע בדואר אלקטרוני, בכתובת: info@ahuzot.co.il

על פי תקנות 2 ו-3 לתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999 קבלת מידע על פי חוק חופש המידע מחויבת בתשלום אגרות כמפורט להלן:

 1. אגרת בקשה: 20 ₪.
 2. אגרת איתור וטיפול תחושב לפי סך של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.
 3. אגרת הפקה של מידע תחושב לפי סך של 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר. תשלום אגרה ניתן לבצע, בתאום מראש בטלפון 03-7610300, במשרדי החברה שב
  רחוב גרשון ש"ץ 6 תל-אביב, קומה 4 
  במזומן או בהמחאה לפירעון מידי.

לפנייתכם לממונה על חוק חופש המידע יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לקבלת מידע.
 2. טופס התחייבות לתשלום אגרה עד לסכום בסיסי של 150 ₪ , על פי הנוסח שבקישור.
  יובהר, כי בכל מקרה שבו עלות הטיפול הכוללת תעבור את הסכום הבסיסי הממונה על חוק חופש המידע ייצור קשר עם הפונה לקבלת התחייבות לסכום הנוסף.
 3. אישור על תשלום אגרה בסך 20 ₪.

לתשומת לבכם, תשלום אגרת בקשה וחתימה על כתב התחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה, אך אין בקבלתם התחייבות להמצאת המידע המבוקש.

לתשלום מאובטח בכרטיס אשראי - לחץ כאן - 20 ₪ ›

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה