עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  תקנון האתר  

תקנון האתר

השימוש באתר אחוזות החוף בע"מ (להלן: "האתר") ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המוגדרים ומפורטים להלן.

זכויות קנין

כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים בנתונים ו/או המידע המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי לאחוזות החוף בע"מ (להלן : "אחוזות החוף"). אין להעתיק ו/או לפרסם בכל דרך שהיא ו/או בכל אמצעי פרסום שהוא את המידע והנתונים המופיעים באתר ללא הסכמת אחוזות החוף מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות בהם כל שימוש למעט שימוש לצרכים אישיים ולא מסחריים  ובלבד שהשימוש יעשה בהתאם לדין.

סימנו המסחרי של האתר ובכלל זה, בין השאר, לוגו אחוזות החוף הינו קניין אחוזות החוף בלבד. אין לעשות בו שימוש ללא הסכמת אחוזות החוף, מראש ובכתב. 

אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא הסכמת אחוזות החוף בכתב ומראש.

תוכן האתר

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר, תוכנם, דיוקם אמינותם והשפעתם על המשתמשים בתכנים אלו לרבות על מחשבי הגולשים וכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה.

אחוזות החוף לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו, לרבות אך לא רק, תעריפי החניה. הנתונים המחייבים הנם אלו המופיעים בשילוט המצוי בחניון ו/או בתעריף המצוי בחניון ו/או בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לפי העניין.

כמו כן לא תשא אחוזות החוף בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.

למען הסר ספק, אחוזות החוף לא תשא באחריות גם בקשר עם תכנים המופיעים באתר ואשר נמצאים תחת קישורים ו/או הפניות לאתרים אחרים.

תוכן פרסומי

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר זה הינם באחריות המפרסמים בלבד. אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד.

מקום שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים ו/או לשימוש באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה