עמוד הבית אודותינו חניונים וחניה פרויקטים מכרזים וחוזים חדשות צור קשר
  ‹‹ חזרה לעמוד הבית  
חניונים במתחם
פרויקט מתחם שרונה
אתר שרונה
מפת חניונים במתחם

דרך אריה לובה אליאב – הדרך התת קרקעית

רקע:
מתחם "שרונה" (דרום הקריה) שגבולותיו הינם: ממזרח – דרך בגין; מדרום – רחוב החשמונאים ודרך הארבעה; מצפון – רחוב קפלן; ממערב – רחוב לאונרדו דה-וינצ`י, יהיה אחד ממוקדי הבילוי, העסקים, התרבות, הקניות והפנאי המרכזיים של תל אביב – יפו.
המתחם כולל פארק של כ- 40 דונם המשחזר את המושבה הטמפלרית ששכנה במקום. בשטח הפארק משולבים 27 מבנים לשימור שרובם הוחכרו ליזמים פרטיים ומשמשים למטרות בילוי, הסעדה ומסחר. בנוסף, 6 מבנים שייכים לעירייה ומשמשים כאכסניה לטכניון, מוזיאון המשקפיים, בית הבד ומרכז מבקרים.
עפ"י התב"ע המאושרת למתחם (תב"ע 3000) מאושרים לבנייה סביב הפארק 16 מגדלים הכוללים שטחי מסחר, משרדים, מלונאות ומגורים בשטח כולל של 500 אלף מ"ר. נכון להיום קיימים במתחם 4 מגדלי משרדים (קרית הממשלה, מגדל המילניום, הפלטינום והתיכון), 3 מגדלי מגורים, וכעת נמצאים בבנייה 3 מגדלי משרדים נוספים ובית מלון.
זרימת אלפי האנשים שיגיעו מידי יום תתאפשר באמצעות עורקי התחבורה הראשיים הסמוכים ותחנות הרכבת הקלה ורכבת ישראל הסמוכה.
בהיבט התנועתי, הנגישות של כלי רכב למתחם תתאפשר באמצעות דרך תת קרקעית לכלי הרכב הבאים למתחם ומעוניינים לחנות בכ- 10,000 מקומות החניה התת קרקעיים שמתחת למגדלים. בכך תתאפשר גישה חופשית להולכי הרגל בכל פני השטח העל קרקעיים במתחם.

המשך › ‹ הסתר


נתוני הדרך התת קרקעית:
הדרך התת קרקעית הינה דרך ציבורית/עירונית באחריות עיריית ת"א- יפו. מתוכננות 7 כניסות ויציאות ממערכת הדרכים ההיקפית אל טבעת הדרך. אורך הדרך כ 1500 מ`, רוחב כ- 12-15 מ` ועוד מעבר שירות הצמוד לדרך התת קרקעית, גובה נטו: כ- 4.85 מ`.

הדרך נבנית בשלבים על ידי היזמים הפרטיים המקימים את מגדלי רבי הקומות בשרונה. בכל מגרש מתוכנן קטע של הדרך הממוקם במפלס החניון העליון ביותר של המגדל. זאת למעט בקטע אחד הנמצא מתחת לשצ"פ. קטע זה נבנה על ידי מינהל מקרקעי ישראל. תכנון הדרך נעשה בצורה מושלמת על ידי צוות המתכננים של התב"ע, ונמסר כהנחיה ללא יכולת שינוי לכל יזם הרוכש מגרש במתחם האחראי על בנייתה.

קירות הדרך עשויים מבטון חשוף יצוק בתבליטים, כולל נישות לפרסום, לארונות הידרנטים, לטלפון מצוקה, ולמערכות אחרות שיידרשו. תקרות הדרך יצוקות במקום ו/או אלמנטים טרומיים בגמר בטון חשוף חלק עם מרווחים להסתרת צנרת המתזים בתחום עובי התקרה.

הולכי הרגל אינם מהמשתמשים הפוטנציאלים של הדרך, אם כי תוכננו מדרכות מילוט מינימליות של עד 1 מ` מכל צד. לא תותר העלאה ו/או הורדה של נוסעים בתחום הדרך. הדרך התת קרקעית אינה מיועדת לתנועת אופניים.


הדרך התת קרקעית בנויה כרחוב עירוני המכיל את כל המערכות הנדרשות לתפעולו. לאורך אחת מדפנות הדרך התת קרקעית מבוצע מעבר שירות דו קומתי. המפלס התחתון של מעבר השירות מכיל צנרת וכבילה של חברת חשמל להזנת המתחמים הפרטיים. המפלס העליון של מעבר השירות מכיל צנרת וכבילה של כל מערכות הדרך התת קרקעית (תקשורת, בקרה, ביטחון, כיבוי אש, חשמל, תאורה וכו`).

בסמיכות לדרך התת קרקעית הוקם מרכז בקרה ושליטה, אשר ירכז את הניהול, הבקרה, השליטה, ההפעלה, האחזקה והתפעול של הדרך התת קרקעית ושל השטחים הציבוריים העיליים בפרויקט.
מרכז הבקרה כולל: חדר בקרה, חדר מכשירים וציוד, חדר מנהל המאפשר צפייה לחדר בקרה, חדר צפייה ותדרוך, מעלית וחדר מדרגות שיחברו את מרכז הבקרה עם מפלס הפארק.
מרכז אנרגיה כולל: ריכוז של חדרי חשמל ושנאים של חברת החשמל וחדרי בזק, חדרי חשמל ושנאים פרטיים המשרתים את המבנים לשימור שבתחום הפארק, חדר גנרטורים לגיבוי, מאגר מים וחדר משאבות כחלק ממבנה מרכז האנרגיה.


מערכות:

מערכת אוורור – מערכת האוורור של הדרך מיועדת לשתי מטרות עיקריות: אוורור מגזי הפליטה של כלי הרכב והוצאת עשן במקרה שריפה. מערכת האוורור של הדרך התת קרקעית מתבססת על עיקרון של פליטת האוויר בגגות המגדלים הפרטיים (דרך פירי אוורור), באמצעות מפוחים הממוקמים לאורך המנהרה בדרך התת קרקעית ובחדרי המכונות. מערכת האוורור פועלת באופן אוטומטי ע"י מערכת לגילוי אש ועשן, או באופן יזום (ידני).

מערכת כיבוי אש – מערכת כיבוי אש אוטומטית המכילה שני סוגים מתזים:
מערכת הצפה (DELUGE) לאורך הדרך התת קרקעית, אשר השליטה על המערכת תהיה לפי מערכות משניות, כל אחת לאזור של כ- 250 מ"ר לאזור למערכת משנית.
מערכת מתזים רטובה אוטומטית מבוססת מים שקיימת ברמפות, מעבר השירות (פרוזדור השירות), מרכז האנרגיה וחדר הבקרה.

גנראטורים – בדרך התת קרקעית יהיו 4 חדרי גנראטור שייתנו מענה במקרה של הפסקת חשמל לכל מערכות הבטיחות והחירום.

מערכת בטחון – הדרך התת קרקעית כוללת תשתית אשר תאפשר היערכות למספר רמות אבטחה ובטחון, בהתאם להערכות מצב ולמידע מודיעיני עדכני. מערכות הביטחון והאבטחה כוללות בין היתר: בקרת כניסה לרכב והולכי רגל, טלוויזיה במעגל סגור לצפייה, מערכת התראה על גילוי פריצה/מצוקה (אזעקה), אינטרקום, מחסומים ועמדות בידוק לכלי רכב חשודים.מערכת המים – מערכת המים בדרך התת קרקעית הינה באספקה ישירה מהרשת העירונית, ו/או באמצעות מאגר
מים וחדר משאבות הכוללת: מערכת כיבוי אוטומטית כמפורט לעיל, מערכת כיבוי באמצעות הידרנטים, מאגר מים וחדר משאבות לגיבוי מערכות הכיבוי, אספקת מים למרכז הבקרה, ולחדרי המכונות, מערכת סחרור לריענון מי המאגר אל מערכת השקיית הפארק.

מערכת ניקוז – מערכת הניקוז של הדרך התת קרקעית נותנת מענה לסילוק מי גשם חיצוניים, אשר יגיעו אל הדרך התת קרקעית דרך רמפות החיבור אל הכבישים ההיקפיים, ולסילוק מים במקרה של הצפה כתוצאה מהפעלת מערכת המתזים או ההידרנטים, או כל תקלה אחרת בצנרת המים. סילוק המים יתבצע כדלקמן:
במקומות בהם הדרך מוקפת מצדיה ומתחתיה במרתפים פרטיים, יעשה סילוק המים מהדרך התת קרקעית אל מערכת הניקוז הפרטית של המגרש, ומשם בשאיבה אל מערכת התיעול העירונית במפלס העליון.
במקומות בהם הדרך תבנה בתחום קרקע טבעית (מתחת לשטח הפארק, או בצמוד אליו) יעשה סילוק מי הגשם באמצעות תחנות שאיבה לניקוז, אל מערכת התיעול העירוניות במפלס העליון.

שילוט – שלטי הכוונה קבועים ו/או מתחלפים (אוטומטית ו/או ידנית בשליטה מרחוק), יותקנו בכבישים ההיקפיים הסמוכים לפרויקט (קפלן, ליאונרדו דה וינצ`י, הארבעה, החשמונאים, ודרך בגין), ובתחום הדרך התת קרקעית. השילוט יכלול מידע לגבי מצבי חירום, הכוונה לכניסות בפרויקט, כניסות לחניונים הפרטיים, יציאות לרחובות ההיקפיים, יציאות חירום להולכי הרגל, ומידע לגבי התפוסה בחניונים הפרטיים.
בנוסף תכלול הדרך התת קרקעית גם תימרור תנועתי כמתחייב בחוק לגבי דרך עירונית, ובכפוף לחוקי התעבורה. תותקן על פי הצורך מערכת רמזורים לחלק מהצמתים בדרך התת קרקעית.

מערכת הרחקת מכרסמים – מערכת המותקנת במעברי השירות, לוחות החשמל ובחדרי המכונות על מנת להרחיק מכרסמים ולמנוע פגיעה במערכות.

מערכת הרחקת עטלפים – מערכת המותקנת בכניסות לדרך התת קרקעית המונעת כניסה מעטלפים אל הדרך.

  גלריית תמונות  
אריה לובה אליאב
מתחם שרונה ודרך לובה
הדרך התת קרקעית
הדרך התת קרקעית
חדר בקרה

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה