חדשות ומבזקים  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

07.06.2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

1. אחוזות החוף בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ לצורך קבלת שירותי תקשורת נתונים מבוססת טכנולוגית SDH, לאתרים שונים המופעלים על ידי אחוזות החוף, הכוללים חניונים, חופי רחצה, דרכים תת קרקעיות ועוד.

2. על פי חוות הדעת המקצועית שבידי אחוזות החוף, חברת בזק היא היחידה בישראל המספקת שירותי תקשורת המבוססים על טכנולוגיות SDH, והיחידה המחזיקה בפריסת תשתיות תקשורת המגיעות לכל אתרי אחוזות החוף. לפיכך, למיטב ידיעת אחוזות החוף, הגורם היחיד המסוגל לספק לאחוזות החוף את השירותים כאמור הוא בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "הספק היחיד").

3. על כן מעוניינת אחוזות החוף להתקשר עם הספק היחיד בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

4. גורם הסבור כי יש ביכולתו לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לאחוזות החוף באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il, וזאת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד פרסום מודעה זו. לפניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספר טלפון), ולצרף לה אסמכתאות בדבר רצונו ויכולתו של גורם אחר לספק את שירותי התקשורת כאמור.

5. יובהר כי לאחוזות החוף שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם הגורם שפנה אליה הוכיח כי יש ביכולת הספק האחר לבצע את ההתקשרות.
כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה