חדשות ומבזקים  

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

03.06.2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

1 . אחוזות החוף בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מטלפרקינג בע"מ לצורך התקנת מערכות סימון תאי חניה "אדום-ירוק" בחניונים "גולדה" ו-"התרבות" ("המערכות"), וזאת הואיל ולפי מיטב ידיעת אחוזות החוף חברה זאת היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות.
2 . על פי חוות הדעת המקצועית שבידי אחוזות החוף, למערכת ניהול מערכות סימון חניה מתוצרת מטלפרקינג המופעלת על ידי אחוזות החוף, ניתן לחבר רק מערכות מתוצרת מטלפרקינג, וזאת כדי להציג באמצעות מערכת הניהול נתונים המופקים בזמן אמת מהמערכות ולשלוט עליהן מרחוק. לפיכך, למיטב ידיעת אחוזות החוף, הגורם היחיד המסוגל לספק ולהתקין את  מערכות הוא חברת מטלפרקינג בע"מ (להלן: "הספק היחיד").
3 . על כן מעוניינת אחוזות החוף להתקשר עם הספק היחיד בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.
4 . גורם הסבור כי יש ביכולתו לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לאחוזות החוף באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il, וזאת לא יאוחר מ-14 ימים ממועד פרסום מודעה זו.
5 . לפניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספר טלפון), ולצרף לה ולצרף אסמכתאות בדבר רצונו ויכולתו של גורם אחר לספק ולהתקין את המערכות כאמור.
6 . יובהר כי לאחוזות החוף שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם הגורם שפנה אליה הוכיח כי יש ביכולת הספק האחר לבצע את ההתקשרות.כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה