חדשות ומבזקים  

מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו - עדכון

05.06.2018

מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו - עדכון

1 . אחוזות החוף בע"מ מתכבדת להודיע על עדכון בתנאי מכרז 4/2018, כדלקמן:
(א) סעיפים 6.2.1 (ו), 6.2.1 (ז), 6.2.2 (ו) ו-6.2.2 (ז), עודכנו באופן בו ניתן יהיה להציג חשבון טרום סופי מאושר על ידי מזמין הפרויקט או על ידי מנהל הפרויקט, וזאת במקום חשבון סופי מאושר.
הצגת חשבון טרום סופי מאושר כאמור, תתאפשר רק אם לחשבון הטרום הסופי המאושר, יצורף אישורו הכתוב של מזמין הפרויקט, המאשר כי לא קיים חשבון סופי מאושר בפרויקט, וזאת מטעמים שאינם קשורים בקבלן ו/או במזמין.
(ב) נוסח התצהיר להוכחת ניסיון המציע, המצורף כנספח ה` לנספחי המכרז, עודכן בהתאם. ניתן לקבל את נוסח התצהיר המעודכן באמצעות פנייה לחברה.

2 . מפגש קבלנים נוסף יתקיים ביום ג` ה- 12.06.18 בשעה 10:00 במשרדי החברה – רחוב גרשון ש"ץ 6, תל אביב-יפו. קבלנים שהשתתפו במפגש הקבלנים הקודם, אינם נדרשים להשתתף במפגש הקבלנים הנוסף.

שרלי בן סימון, מנכ"ל
אחוזות החוף בע"מ

 

קישור לדף המכרז 4/2008


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה