חדשות ומבזקים  

פרויקט סהרון

02.10.2013

פרויקט סהרון הושלמו העבודות ברחוב אייזיק חריף למעט הטיפול בגינות. נסגרה הכניסה לפרדס דקא מכיוון רחוב סהרון לצורך השלמת בניית מעגל התנועה. הקבלן החל בפירוק האספלט והנחת אבן
שפה לפי הגיאומטריה החדשה. לאחר השלמת פירוק האספלט יחל בביצוע הנחת המערכות החוצות.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה