חדשות ומבזקים  

מבצע שיפוץ חזיתות - עדכון

30.06.2013

עיריית תל אביב – יפו
הודעה על תיקונים במסמכי המדריך לחוכר
מבצע שיפוץ חזיתות מבננים
במתחם גבעון (בין הרחובות החשמונאים, הארבעה, קרליבך וארניא) חלקות 1- 28 בגוש 7459
מגרשים המוחכרים לתקופה המסתיימת ביום 31 לחודש אוגוסט שנת 2025

 בהמשך להודעה פומבית שפרסמה עיריית תל אביב יפו ("העירייה"), בדבר מבצע לשיפוץ חזיתות מבננים קיימים במתחם גבעון (הארבעה) ("מבצע השיפוץ"), מודיעה בזאת העירייה, על תיקון חלק מתנאי מבצע השיפוץ ובין היתר, מתן זכות לחוכרים אשר יצטרפו למבצע שיפוץ, לחדש את החכירה לשתי תקופות הארכה, כל אחת בת עשרים וחמש (25) שנים, החל מתום תקופת החכירה המקורית, הכל כמפורט במסמכי מדריך המתוקן לחוכרי החלקות שלעיל ונספחיו ("המדריך המתוקן").
את המדריך המתוקן ניתן לרכוש במשרדי חברת אחוזות החוף בע"מ, בכתובת המפורטת להלן, תמורת סך של 3,500 ₪, כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. מובהר, כי חוכרים אשר רכשו את מסמכי המדריך המקורי, יוכלו לקבל את מסמכי המדריך המתוקן, ללא תמורה, כנגד הצגת קבלה בדבר רכישת מסמכי המדריך המקורי.
ניתן לעיין בנוסח המדריך המתוקן (למעט המפרט והתוכניות), באתר האינטרנט של עיריית תל אביב יפו (www.tel-aviv.gov.il) ובאתר האינטרנט של אחוזות החוף בע"מ (www.ahuzot.co.il).
תקופת מבצע השיפוץ תחל ביום 01/01/2014 ותסתיים ביום 31/12/2018.
העירייה מינתה את אחוזות החוף בע"מ, לרכז את מבצע השיפוץ.
חוכרים, או מי שזכאים להירשם כחוכרים, המעוניינים להשתתף במבצע השיפוץ, מתבקשים לפנות לאחוזות החוף בע"מ, רחוב גרשון 4 תל אביב (טל: 03-7610330),  בהתאם להוראות המפורטות במדריך המתוקן לחוכר.
לידיעתכם, עיריית תל-אביב – יפו וחברת אחוזות החוף יוצאים לפגרת הקיץ בין התאריכים 15.8.2013-25.8.2013

לחץ כאן למודעה המלאה

לחץ כאן למדריך לחוכר 2013

  לחץ כאן לפרטים נוספים אודות פרויקט גבעון

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה