חדשות ומבזקים  

מכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מבנה משרדים וחניון ציבורי תת קרקעי ולתכנון והקמה של גני ילדים

01.07.2013

עיריית תל-אביב יפו, ("העירייה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון הקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי, תכנון והקמת מבנה משרדים (לרבות גני ילדים) מעל החניון, תכנון וביצוע שטחי עבודות הפיתוח, הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות בחוזה ההקמה, על נספחיו, כפופה ומותנית באישור מועצת העירייה ברוב הקבוע בחוק. חוזה ההקמה מותנה באישור שר הפנים ובאישור שר האוצר, כמפורט בחוזה ההקמה.

להמשך לחץ כאן


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה