חדשות ומבזקים  

רחוב הרמן כהן

02.10.2011
במסגרת תכנית רב שנתית להורדת כלי רכב החונים בשני גלגלים על המדרכה ובמסגרת מדיניות העירייה להתיר חניית רכבים על המיסעות בלבד ולפנות את המדרכות לטובת הולכי הרגל, תוך כדי שמירה על בטיחותם, החל ביצעו רחוב הרמן כהן.
העבודות תכלולנה: שינויים גיאומטרים,  החלפת מדרכות,  שיקום המיסעה,  הורדת רשת החשמל, קווי ביוב, החלפת אביזרי מים ומתקני תאורה דקורטיבים.
צפי לסיום: ינואר 2012


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה