חדשות ומבזקים  

הענקת זכויות פרסום

09.08.2011

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להענקת זכויות פרסום על גבי שלט אשר יוצב על הקיר המערבי של חניון ברוריה (המצוי ברחוב יגאל אלון 151 בתל אביב יפו), הפונה לנתיבי איילון (מדרום לצפון) (להלן: "זכויות הפרסום") ואשר גודלו לא יעלה על 48 מטרים רוחב X 5 מטרים גובה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים העירוניים המוסמכים ולכל דין, הכל כמפורט במסמכי המכרז

לפרטים נוספים אודות מכרז זה - לחץ כאן


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה