חדשות ומבזקים  

מכרז עבודות שינקין

09.04.2011

בעקבות ביטול מכרז מס` 2/2011 אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מפרסמת מכרז חדש ומזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקין בעיר תל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, החלפת קו ביוב, ביצוע קו ניקוז, החלפת אביזרי מים, ביצוע מתקן תאורה, הנחתת רשת חברת חשמל, העתקת תשתיות בזק, הקמת מחסומים פניאומאטיים ומערכות בקרה, החלפת מדרכות, ביצוע מיסעה מרוצפת, ביצוע שביל אופניים מאספלט על גבי המיסעה, עצים, ספסלים, פחי אשפה וכיוב` (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

פרטים נוספים בדף המכרזים - לחץ כאן


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה