חדשות ומבזקים  

RFI - דחיית מועד

02.08.2011

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא חניון תת קרקעי אוטומטי מתחת לדרכים
1. חברת אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת המידע על פי הבקשה שבנדון, ליום שלישי 27.09.2011 בשעה 14:00.
2. את המידע, בצירוף פרטי המשיב ודרכי ההתקשרות עמו, יש להגיש במעטפה סגורה, עד למועד הנ"ל, לידי גב` יפה טל,  מנהלת אגף פרוייקטים באחוזות החוף, רח` גרשון שץ 6 תל אביב, קומה ג`.
3. פירוט הבקשה מופיע באתר החברה, בכתובת: www.ahuzot.co.il תחת הכותרת מכרזים /  בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא חניון תת קרקעי אוטומטי מתחת לדרכים.

פרטים נוספים - לחץ כאן


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה