חדשות ומבזקים  

גני שרונה

11.05.2011

מבנים לשימור המיועדים לשימושים ציבוריים:
שיפוץ חיצוני של המבנים לשימור לאורך רחוב אלברט מנדלר נמשכות – מוזיאון האופטיקה בהשלמת עבודות נגרות.
מרכז המבקרים בביצוע מתקדם של עבודות השיפוץ החיצוניות.
מכרז לתצוגות מרכז המבקרים פורסם. במסגרת מכרז זה תבחר חברה לעיצוב התצוגות ולביצוען. המכרז צפוי להפתח ב 30 למאי.

מבנים לשימור המיועדים לשימושים מסחריים
מבוצעות עבודות שימור בפיקוח צוות השימור של העירייה בכל 27 המבנים של היזמים במתחם.

מתחם 8 למגורים של היזם "גינדי"– ממשיכות עבודות ביצוע חפירה ודיפון לבניית 3 מגדלים למגורים במתחם 8.

דרך תת קרקעית שלב א`
המשך ביצוע עבודות דיפון, חפירה ואיטום של הדרך התת קרקעית המחברת בין רחוב קפלן לחניון מגדל קריית
הממשלה.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה