חדשות ומבזקים  

מכרז מס` 1/2011

10.03.2011

מכרז מס` 1/2011
מכרז לביצוע עבודות לתכנון ולהקמה של התצוגות במרכז המבקרים במתחם גני שרונה בעיר ת"א – יפו
ביטול מועד סיור קבלנים
1 .  אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על ביטול המועד שנקבע לסיור הקבלנים במכרז זה [יום ראשון 13.3.11].
2 .  על מועד נדחה שייקבע לסיור הקבלנים תפורסם הודעה נפרדת.
3 .  הננו להזכירכם כי ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

רוני איכר, מנכ"ל
חברת אחוזות החוף בע"מ


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה