חדשות ומבזקים  

גני שרונה

14.02.2011

גני שרונה

מבנים לשימור המיועדים לשימושים ציבוריים:
עבודות השימור החיצוניות במבנה דוד אלעזר 20 הסתיימו.
המבנה מיועד לאכלוס ע"י מסגרת לימודי החוץ של הטכניון.

עבודות השימור החיצוניות במבנה דוד אלעזר 18 הסתיימו.
המבנה מיועד לאכלוס ע"י מסגרת לימודי החוץ של הטכניון.

שיפוץ חיצוני של המבנים לשימור לאורך רחוב אלברט מנדלר נמשכות –
מוזיאון האופטיקה בהשלמת עבודות נגרות. מרכז המבקרים הושלמו עבודות טיח, התקנת מרפסות, התקנת גג. נבחרו גוונים למבנה ע"ב הגוונים המקוריים.

מכרז לתצוגות מרכז המבקרים צפוי להתפרסם במחצית פברואר. במסגרת מכרז זה תבחר חברה לעיצוב התצוגות ולביצוען.

מבנים לשימור המיועדים לשימושים מסחריים –
מבוצעות עבודות שימור בפיקוח צוות השימור של העירייה בכל 27 המבנים של היזמים במתחם.
מבנה היקב: השלמת רעפים בגג המבנה

מבנה בית העם – עבודות נגרות

מבנה המזקקה

מתחם 8 למגורים של היזם "גינדי"– ממשיכות עבודות ביצוע חפירה ודיפון לבניית 3 מגדלים למגורים במתחם 8.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה