חדשות ומבזקים  

גני שרונה

01.06.2010

גני שרונה
מבנים לשימור המיועדים לשימושים ציבוריים - נמשכות עבודות השימור באמצעות מנהלת גני שרונה בשישה מבנים טמפלרים:
-דוד אלעזר 8 – הושלמו עבודות האיטום, השליכט החיצוני, מרפסות המבנה, נגרות ומסגרות.
-דוד אלעזר 18 ו 20 – הושלמו עבודות האיטום, טיח חרסיתי חיצוני. כעת נמצא בשלב הטיפול בגג.
-דוד אלעזר 22 -  בית הבד – מרבית העבודות הסתיימו. כעת נמצא בשלב הטיפול בגג ובגלריית העץ של המבנה.
-אלברט מנדלר 8 – הושלמו עבודות האיטום וגמלונים של המבנה, מבוצעת השלמת אבן כורכר מקומית בחלקי המבנה שלא היו מקוריים.

מבנים לשימור המיועדים לשימושים מסחריים - נמשכות עבודות השימור באמצעות היזמים בשישה מבנים טמפלרים לאורך רחוב דוד אלעזר. גגות המבנים הוסרו והחל שיקום הקורות, הוסר הטיח החיצוני, חלקי מבנים שאינם מקוריים הוסרו, והחלה התארגנות לשיפוץ שישה מבנים נוספים בין הרחובות ארניה וסטרכילביץ`:

ביצוע תשתיות ברחובות הפנימיים בפארק גני שרונה – עד כה הושלם ביצוע של הרחובות ארניה, קלמן מגן וצפון דוד אלעזר שנפתח לתנועה ב 13.05. ביצוע תשתיות ברחובות אלברט מנדלר וסטרכילביץ` יחל ב 30/05.

מתחם 8 למגורים – ניתן אישור חפירה ודיפון לבניית 3 מגדלים למגורים במתחם 8  והחל ביצוע ע"י היזם גינדי.

שלב א` – דרך תת קרקעית – המשך ביצוע עבודות דיפון וחפירה של הדרך התת קרקעית המחברת בין רחוב קפלן לחניון מגדל קריית הממשלה.

 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה