חדשות ומבזקים  

מכרז לביצוע צביעה גראפית בחניון

27.05.2010

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות לצביעה גראפית של חניון גולדה, המצוי ברחוב ברקוביץ` 7 בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, צביעת עמודים בחניון וצביעה גראפית של החניון, כולל קירות (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

לפרטים נוספים לחץ כאן.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר | מדיניות הגנת פרטיות
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה