21.05.2018 - מכרז מס` 3/2018 לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקה שוטפת של תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף

אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל ותאורה ואחזקת תשתיות ומערכות חשמל ותאורה בחניוני אחוזות החוף ו/או בשטחים הנתונים לאחזקתה בתל אביב יפו, אשר תכלולנה, בין היתר, ביצוע עבודות חשמל מתח נמוך (מ"נ) ומתח גבוה (מ"ג) ועבודות אחזקה (מונעת ושבר) למתקני חשמל פנים וחוץ במתחמי חניונים עיליים ותת קרקעיים בעיר תל אביב-יפו (להלן: "העבודות"), הכל כמפורט במסמכי המכרז.
קרא/י המשך...


17.05.2018 - חג שבועות שמח

משרדי החברה יהיו סגורים במהלך החג
קרא/י המשך...


14.05.2018 - מכרז מס` 4/2018 מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים,

אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס דרישה משתנה, בתמורה כספית (לא כולל מע"מ) של עד 15,000,000 ₪ (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים), כל אחת, לא כולל מע"מ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
קרא/י המשך...


10.05.2018 - מכרז מספר 3/2017 מכרז מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור (להלן: "העבודות"), על פי צרכי החברה ודרישותיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
קרא/י המשך...


03.05.2018 - חניה חינם לבאי ארוע מירוץ ג`ירו איטליה

אחוזות החוף מעמידה לרשות תושבי תל-אביב יפו חנייה בחינם לבאי ארוע המרוץ
קרא/י המשך...


26.04.2018 - סגירת חניונים לאירוע מרוץ האופניים ג`ירו ד`איטליה

ביום 5.5.18 יום שבת יתקיים מרוץ האופניים ג`ירו ד`איטליה ברחבי העיר תל-אביב יפו, לאור הארוע יסגרו מספר חניונים ולא תתאפשר החניה בהם, הכנסו לפירוט החניונים ותאריכי סגירתם
קרא/י המשך...


24.04.2018 - סגירת נתיב כניסה ויציאה בחניון עבודה סוציאלית

החל מיום חמישי 26.4.18 יחלו עבודות יזומות בחלקו המזרחי של החניון
קרא/י המשך...


22.04.2018 - סגירת חניון לסקוב

ביום שלישי24.4.18 ייסגר חניון לסקוב לצמיתות
קרא/י המשך...


10.04.2018 - אחוזות החוף מציגה אמנות בחניונים

תערוכה 70 לישראל בסימן אמנות כחול לבן
קרא/י המשך...


09.04.2018 - פורסם מכתב הבהרות 1 למכרז פומבי 2/2018 להספקת שירותי יחסי ציבור ויעוץ תקשורתי

בעניין המכרז שפרטיו בנדון, מתכבדת החברה להשיב לשאלות שהועברו לידיה,
קרא/י המשך...


מפת חניונים
מנהרת לובה

כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה