26.01.2015 - הודעה 1 עדכון תנאי מכרז 11/2014

החברה מתכבדת להודיע כי, לאור פניות שהגיעו לידיה, החליטה ועדת המכרזים של החברה לתקן את תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.2 לתנאי המכרז.
קרא/י המשך...


18.01.2015 - הודעה בדבר עדכון המועדים הקבועים להליכי המכרז 11/2014

אחוזות החוף בע"מ מתכבדת להודיע בזאת על דחיית המועדים במכרז 11/2014 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף
קרא/י המשך...


04.01.2015 - מכרז 7/2014 מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב-יפו

אחוזות החוף בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות, מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות וחניונים, תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותיעול, תאורה, גינון והשקיה, ברחובות ומתחמים בתחום העיר תל אביב – יפו, על בסיס דרישה משתנה, בתמורה כספית (לא כולל מע"מ) של עד 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים), כל אחת, לא כולל מע"מ וצמוד למדד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
קרא/י המשך...


01.01.2015 - מכרז 11/2014 להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה בחניוני אחוזות החוף

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להצבה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקה (להלן: "המכונות האוטומטיות"), בחניוני אחוזות החוף, והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.
קרא/י המשך...


24.12.2014 - מכרז מס` 12/14 להפעלת חניון ציבורי סוזן דלל

אחוזות החוף בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה בזאת את הציבור להציע הצעות למכרז להפעלתו של החניון הציבורי: "סוזן דלל"
קרא/י המשך...


01.12.2014 - הושק הרחוב התת-קרקעי הראשון בישראל

נפתח שלב א` של מנהרת "אריה לובה אליאב" מתחת למתחם שרונה *הרחוב מקיף את מתחם שרונה *מאפשר הקלה בעומסי התנועה באזור. הדרך תופעל באמצעות חברת אחוזות החוף
קרא/י המשך...


24.11.2014 - חודש תקן 9001:2008 ISO לאחוזות החוף לשנת 2014-2015

היום הוסמכה החברה לשנה נוספת בתקן
קרא/י המשך...


17.11.2014 - משרדי החברה סגורים

ביום רביעי וחמישי 19-20/11/2014
קרא/י המשך...


11.11.2014 - חניון הברזל נסגר היום (11/11/14) לטובת הקמת חניון תת-קרקעי

בימים אלו החלו העבודות על הקמת חניון תת-קרקעי הברזל, לצורך כך נסגר היום החניון ולא תתאפשר החניה בו בזמן ביצוע העבודות.
קרא/י המשך...


05.11.2014 - מכרז 10/2014 לביצוע עבודות איטום וניקוז בחניונים

אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת להציע הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות איטום וניקוז, בחניונים שונים המופעלים על ידי החברה, ברחבי העיר תל אביב-יפו
קרא/י המשך...כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה