מכרזים וחוזים  
מכרזים של אחוזות החוף ›
 ארכיון מכרזים 
 חוזים 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

1. אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") זקוקה לרכב טיאוט העונה לכל הדרישות המפורטות להלן:
(א) רכב טיאוט בעל מקרצפת.
(ב) בעל ניהוג 4X4.
(ג) בעל היגוי מפרקי.
(ד) בעל קבינת נהג סגורה וממוזגת.
(ה) בעל מיכל איסוף פסולת בנפח של כ-1,000 ליטר.
(ו) קיים לרכב מערך שירות מסודר ומוכח בישראל.
2. על פי בדיקת החברה, הרכב היחיד בישראל העונה על הדרישות הנ"ל הוא רכב מדגם CM1250 מתוצרת חברת HAKO , המסופק על ידי חברת גד-אל ציוד תברואה בע"מ.
3. אדם הסבור כי קיים בישראל רכב אחר העונה לדרישות הנ"ל, רשאי לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@ahuzot.co.il וזאת עד ליום 13.1.2019, ולהודיע כי קיים רכב טיאוט אחר העונה על הדרישות הנ"ל.
4. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ולצרף לה אסמכתאות בעניין רכב הטיאוט המוצע.


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה