חדשות ומבזקים  

מכרז מס` 7/2016 -הודעה על דחיית מועד

06.02.2017

אחוזות החוף מתכבדת בזאת להודיע בזאת כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ו/או הערות לעניין המכרז שבנדון,
כאמור בסעיף 1.3 לתנאי המכרז, נדחה בזאת ליום ה` ה-2.9.2017

כניסה לדף המכרז וההודעה המלאה


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה