חדשות ומבזקים  

פורסם מכתב הבהרות למכרז 10/2016

17.01.2017

מכרז מסגרת 10/2016 לביצוע עבודות מסגרות שונות וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות

בהתאם לאמור בסעיף 3 לתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת אחוזות החוף להשיב לשאלות הבהרה שהועברו לידיה,

קישור לדף המכרז ומכתב הבהרות למכרז


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה