חדשות ומבזקים  

סטאטוס חברה - אוקטובר 2018- אגף כספים

16.10.2018

סטאטוס חברה - אוקטובר 2018- אגף כספים

בחודש אוקטובר 2018 קודמו הנושאים הבאים ע"י אגף כספים באחוזות החוף:

 • טיפול בתקציבים, דוחות, נהלים ותוכנית עבודה. 
 • סיום הכנת הדוחות הכספיים חציון שנת 2018 לרבות תקציב מול ביצוע והצגתם בפני הועדות הרלונטיות.
 • הכנת תוכנית עבודה רב שנתית והצגתה לגורמים הרלוונטיים.
 • הכנת תקציבי החברה לשנת התקציב 2019.
 • המשך טיפול בביטוח מתקני החוף .
 • מתחם סמל – המשך הערכות למימון הקמת הפרויקט באמצעות אחוזות החוף הכולל בין היתר - עדכון הבדיקות הכלכליות, הכנת דוחות שמאות ותקציב, הערכות לדירוג החברה והחוב, קידום עריכת חוות דעת בתחומי המס השונים בפרויקט, קידום חוזה ההלוואה וחוזה ההתקשרות.
 • שידרת הקריה - המשך ליווי וקידום תקציבי הפרויקט.
 • מע"ר צפוני - המשך ליווי התנעת הפרויקט וקידום תקציבים.
 • ועדת השקעות – הערכות מחודשת לביצוע השקעות יתרות המזומנים בשוק ההון, במטרה למקסם את התשואות על יתרות המזומן.
 • עדכון נהלי ISO.
 • טיפול בקידום קבלת תוספות ואישורי תקציב לפרויקטים השונים מול אגף התקציבים בעת"א.
 • המשך טיפול בחידוש מערך ביטוחי החברה עד ליום 31.12.2019.
 • טיפול בביטוח חניונים פרטיים כגון: חניון ליבר, אסותא וארלוזורוב 17.
 • משאבי אנוש - טיפול בגיוס /בקליטה/ עזיבת עובדים.טיפול וליווי לסדנאות אגפיות.
 • טיפול בשילוב עובדים עם מוגבליות במקום העבודה, מינוי ממונה על תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלות.
 • פיתוח משובים דיגיטליים כגון משוב לתהליך הקליטה ומשוב הערכת עובד חדש ע"י המנהל בשיתוף מערכות המידע בחברה.
 • עדכון חוברת קליטת עובד לרבות עדכון זכויות.
 • קיום סדנת מנהלים בכירים ב"בית הגלגלים" הכרות עולמם של אנשים המתמודדים מלידה עם מגבלות פיזיות מגוונות ובנחישות מצליחים ליצור חיים עצמאיים ושמחים. 


כל הזכויות שמורות © לחברת אחוזות החוף, גרשון שץ גגה 6 תל-אביב יפו, טלפון: 03-7610300 פקס: 03-7610333
האתר מספק מידע כללי בלבד ואין אחוזות החוף בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת.
אין באמור באתר זה כדי לחייב את חברת אחוזות החוף בע"מ | תקנון האתר
בניית אתרים   Created by FREE BRUSH.NET


חזרה למעלה

חזרה למעלה